EFOP-4.1.2-17-2017-00043 – Tájékoztató a projekt előre haladásáról – 2020. 05. 29

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00043 számú, “A Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot a Hatvani Tankerületi Központ 2017-ben nyerte el. A támogatás összege 574 638 821 Ft volt, mely a gazdasági környezet változása miatt nem bizonyult elegendőnek a beruházás finanszírozására. Egy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően tankerületünk többletforrás igénnyel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melynek eredményeként 574 638 821 Ft forráskiegészítést kaptunk. Így összesen bruttó 659 195 373 Ft a projekt összköltsége.
“EFOP-4.1.2-17-2017-00043 – Tájékoztató a projekt előre haladásáról – 2020. 05. 29” bővebben