Sajtóközlemény

A pétervásárai általános iskola infrastrukturális megújulása

A Hatvani Tankerületi Központ 574,639 millió forint támogatást nyert „A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázatával. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés megteremti a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges infrastrukturális hátteret, növelve ezzel a gyerekek oktatási esélyeit.

A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, egyenlő esélyt teremtve, a jelen kor elvárásainak megfelelő szintű oktatás feltételrendszerét biztosítsa. A megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, valamint az egyes művészeti ágak oktatásához, a tehetséggondozáshoz és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök révén járul hozzá a köznevelés színvonalának emeléséhez. Az intézményben megvalósuló beruházások a minőségi, korszerű és a – feladatellátási hely tanulólétszámát tekintve- hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezet megteremtését szolgálják.

A beruházás keretében új tantermek, természettudományos, informatikai és nyelvi labor, fejlesztő szoba, étkező és melegítő konyha, valamint új könyvtár és tanári helység kerül kialakításra. Az iskola udvara szilárd burkolatot kap, a mai kor követelményeinek megfelelő közösségi tér létrehozása valósul meg.

Az összetett infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés eredményeként a tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesülhetnek.

A beruházás kezdete 2017.11.01., tervezett befejezése 2019.10.31. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\hatvan  oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Letölthető pdf formátumban: Sajtóközlemény a projekt indításáról – Pétervására